Thông tin liên hệ
Văn bản đóng góp ý kiến, vui lòng gửi về Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh trước ngày 27/9/2017.
Địa chỉ: số 006 Trần Quốc Toản, phường 2, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 0276 3824 666
Email: sotttt@tayninh.gov.vn